พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรพระสงฆ์
ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
โดยมี กัลฯ ลัดดา ปันทวธานนท์ พร้อมครอบครัว เป็นประธานตักบาตร

วันทอดกฐินสามัคคี มีกำหนดการดังต่อไปนี้
06.40 น. พิธีตักบาตรพระ
09.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
13.30 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี 
17.30 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
18.00 น. พิธีกรานกฐิน


THE GLORIOUS KATHINA OF WAT PHRA DHAMMAKAYA, THAILAND
On Sunday 3 November 2019
You are cordially invited to be a part of the delightful success in the establishment of the Kathina which supports all moral activities to humankind and the perfect functioning of Buddhism.
6.40 am : Alms-giving Ceremony
9.30 am : The ceremony to offer sustenance to the lord Buddhas ( known in Thai as Puja Kao Pra) and followed by Meditation session. 
1.30 pm : The Kathina Ceremony
5.30 pm : Pay homage to The Great Dhammakaya Cetiya and The Great Masters.
At Wat Phra Dhammakaya, Thailand.


泰国法身寺之辉煌功德衣法会
于2019年11月3日(星期天)
诚挚地邀请您参与成就此令人法喜的功德衣法会,并针对护持全人类的道德活动和促成佛教的完满弘法运作。
06:40 :向僧团供养托钵仪式
09:30 :向佛陀供养贡品的法会(荟供法会)与静坐修行时段
13:30 :   供养功德衣仪式
17:30 :礼敬大法身舍利塔与蒙坤贴牟尼祖师(在泰国法身寺)

 Total Execution Time: 0.0084260980288188 Mins