ต้นบุญ ต้นแบบ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

นิพนธ์ พันธ์เหมือน,ต้นบุญ ต้นแบบ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ต้นบุญ ต้นแบบ

ผมได้เคยบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย ตลอดระยะเวลาที่ได้สร้างบารมีอยู่กับหมู่คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓
ผมประทับใจทุกทุกนาที เห็นจริยาวัตรของหลวงพ่อ และพระอาจารย์ ที่งดงาม ได้เป็นต้นแบบให้นำมาปฏิ
บัติตามถึงทุกวันนี้ แม้จะมีข่าวด้านลบ ที่ไม่เป็นความจริงออกมา ทำให้พวกเราขุ่นเคืองอยู่บ้าง แต่ก็เป็นแค่
การทดสอบ การสร้างบารมีของหมู่คณะให้เข้มแข็งขึ้น

                                                                                                                     นิพนธ์ พันธ์เหมือน

 

 Total Execution Time: 0.0013565341631571 Mins