เข้าใจหลักคำสอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

ณัฏฐ์กฤตา ศรีบุรินทร์,เข้าใจหลักคำสอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เข้าใจหลักคำสอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตั้งแต่ได้เข้าวัด พระธรรมกายเป็นเวลา ๒ ปี รู้สึกว่า เข้าใจหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากขึ้น จากที่ไม่เคยเข้าใจ และสงสัยอะไรๆหลายๆอย่าง แต่ก็ไม่มีใครสามารถอธิบาย ให้เราเข้าใจได้ กระแสข่าวของวัดเยอะแยะ แต่ทำไมรู้สึกว่า วัดไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ออกมา มีแต่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย ยิ่งถ้าเป็นโครงการเด็กดีวีสตาร์ ที่มีการฝังศีลธรรม ความดีสากล ให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ คิดว่าโครงการนี้จะช่วยให้โลกของเรามีแต่ความสงบสุข ลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน พอเห็นความตั้งใจของหลวงพ่อแล้ว ก็อยากเป็นกำลังสำคัญให้กับท่าน และพระพุทธศาสนาจึงได้มาเป็นอาสาสวมัคร ที่กองรักษาบรรยากาศรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น แม้ในสังคมโลกภายนอก มีแต่คนดูถูกเรามากมาย สิ่งเหล่านี้อย่างน้อยก็ทำให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิต และได้หลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อไป

                                                                                                                 ณัฏฐ์กฤตา ศรีบุรินทรฺ์