ก่อนรู้จักวัดพระธรรมกาย

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2559

ศุภนันท์ แสงอนุศาสน์,ก่อนรู้จักวัดพระธรรมกาย,ประทับใจวัดธรรมกาย

ก่อนรู้จักวัดพระธรรมกาย

ก่อนรู้จักวัดพระธรรมกาย ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา เท่าไร พอได้เข้าใจแล้วจึงเข้าใจมากขึ้น
ทำให้การดำเนินชีวิตเป็น ไปอย่างถูกต้อง และดียิ่งๆขึ้นเราจึงรักหลวงพ่อ และรักวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                                                                      ศุภนันท์ แสงอนุศาสน์

 

 Total Execution Time: 0.010082399845123 Mins