การดำเนินชีวิต อย่างมีคุณค่า

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

สุรีย์พัชร สุวรรณโชติช่วง,การดำเนินชีวิต อย่างมีคุณค่า,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

การดำเนินชีวิต อย่างมีคุณค่า

เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดจึงเข้าใจว่า การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต้องอาศัยความรู้  3ระดับ
1. รู้จำ เรียนจบนิติศาสตร์ คือการเรียนทางโลก 
2. รู้จริง นำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้จริง ในการบริหารควบคุมทีมงานจัดการฯ
3. รู้แจ้ง รู้จนทำได้แล้วต้องเอาตัวรอดด้วย ไม่ใช่ใช้ความรู้ไปทางที่ผิด คือรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐาน ศึกษาความรู้อภิธรรมศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่่่่่่่่่่่่่่่่ทั่งเก่งและดีของสังคมอย่างแท้จริง

                                 สุรีย์พัชร สุวรรณโชติช่วง  

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010908166567485 Mins