กิจกรรมงานบุญ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ
๑.พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ ๑๔ ( IDOP 14 ) จำนวน 60 รูป
จาก 11 สัญชาติ ได้แก่ อเมริกา จีน ออสเตรเลีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
มาเลเซีย อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

๒.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ
วันที่ ๘-๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.015341583887736 Mins