งานบุญวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2559

งานบุญวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๑.พิธีมุทิตาสักการะผู้สอบผ่าน
เปรียญธรรม ๙,๖,๓ ประโยคและบาลีศึกษา ๙,๖
๒.พิธีปวารณาถวายจตุปัจจัยแด่พระบวชใหม่
๓.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายแด่วัดทั่วประเทศ 
๔.พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0029647986094157 Mins