พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2559

พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.00096275011698405 Mins