พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่น IDOP14 ปี พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่น IDOP14
ได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหาร (ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๗ รูป จาก ๑๑ สัญชาติ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.001263431708018 Mins