กิจกรรมงานบุญ

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.หล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ
๒.สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ
๓.พิมพ์พระของขวัญ รุ่น “บรรลุธรรม”
ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้
ณ วัดพระธรรมกาย

 

 Total Execution Time: 0.0054280002911886 Mins