กิจกรรมงานบุญ วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ วันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล และถวายเทียนแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
๒.พิธีถวายประทีปโคมไฟและผ้าอาบน้ำฝน แด่คณะสงฆ์
๓.พิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012600183486938 Mins