กิจกรรมงานบุญ วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ วันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล และถวายเทียนแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
๒.พิธีถวายประทีปโคมไฟและผ้าอาบน้ำฝน แด่คณะสงฆ์
๓.พิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0066211660703023 Mins