พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP #15)

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP#15)
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Total Execution Time: 0.0014052351315816 Mins