กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๑๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ
วันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001283065478007 Mins