สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์เสร็จ 

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน
ร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
เพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์เสร็จ 
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0044360478719076 Mins