กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และคณะครูอาจารย์ 4,000 คน
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560