พิธีภาคสาย วันธรรมชัย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2562

พิธีภาคสาย วันธรรมชัย

สาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรม

พิธีกล่าวคำถวายเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี