พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวันธรรมชัย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2562

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวันธรรมชัย
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี