พิธีประดิษฐานเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ และแผ่นแนวเขตพัทธสีมา เนื่องในวันธรรมชัย ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2562

พิธีประดิษฐานเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์
และแผ่นแนวเขตพัทธสีมา เนื่องในวันธรรมชัย
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒