พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ ๑,๕๒๗,๐๘๒,๕๑๒ จบ เนื่องในวันธรรมชัย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2562