วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด และสวดธรรมจักรฯ ปีที่ 2 ณ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด และสวดธรรมจักรฯ ปีที่ 2
ณ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
จัดโดยองค์กร Nirvana Peace Foundation
ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์การพุทธโลก
โดยมี พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0017853657404582 Mins