วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด และสวดธรรมจักรฯ ปีที่ 2 ณ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด และสวดธรรมจักรฯ ปีที่ 2
ณ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
จัดโดยองค์กร Nirvana Peace Foundation
ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์การพุทธโลก
โดยมี พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013466159502665 Mins