พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๕

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2561

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
และพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ

๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๕

 

 Total Execution Time: 0.0012041171391805 Mins