พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2561

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดพระธรรมกาย