บรรยากาศการเตรียมงาน พิธีทอดผ้าป่าสร้างลานธรรม วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2562