พิธีตัดปอยผม และ ปลงผม โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2564

 Total Execution Time: 0.0017495512962341 Mins