ชาวเมียนมา รับบุญคัดหินเกล็ด ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2561

 พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา รับบุญคัดหินเกล็ด พร้อมกับสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก   และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 
ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0058953841527303 Mins