พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ
ประธานกฐิน : กัลฯสุริสา - กัลฯพัฒนพงษ์ พุ่มทิม และ กัลฯฌญา - กัลฯศุลีพร ศุขจรัส 
ช่างภาพ : ช่างภาพวัดพระธรรมกายแคนซัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.011036968231201 Mins