พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2560

ภาพบรรยากาศประชาชนเป็นจำนวนมาก
เตรียมเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560