โครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2560

โครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดมงคลพุการาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2560