พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
น้อมรวมใจเหล่าพสกนิกร ทำความดีเพื่อพ่อ และสืบสานพระปณิธาน "ธรรมราชา"
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของบูรพกษัตริย์ไทย
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0055536349614461 Mins