วันที่ 31 กรกฎาคม พศ.2560 ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ท่านบัณฑิต เทวีทิวารักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
นำคณะผู้บริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา

เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต 
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ระยะที่3 เชิงคุณภาพ
ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ชมรมสระบุรีร่มเย็น และห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ 

วันที่ 31 กรกฎาคม พศ.2560
ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.001939070224762 Mins