กิจกรรมวันสามเณรแห่งโลก วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2563

กิจกรรมวันสามเณรแห่งโลก
สาธุชนผู้ใจบุญ ถวายกำลังใจ ของขวัญ และทุนการศึกษา
แก่ สามเณรวัดพระธรรมกาย กว่า 350 รูป
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563
ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.00648166735967 Mins