งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (ปีที่ 4) "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (ปีที่ 4)
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563
ณ อาคารโถงช้างเอราวัณ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม กว่า 30 องค์กร
โดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012153506278992 Mins