กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี