พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นพระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา งานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน พ-ศ- 2561

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.012003048261007 Mins