กิจกรรมงานบุญสงกรานต์ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองม้า

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญสงกรานต์ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดช
ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองม้า ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011594899495443 Mins