สำนักต่างประเทศ, สำนักองค์ประธาน, สำนักศรัทธาภิบาล, สำนักเผยแผ่, สำนักพัฒนาทรัพยากร และสำนักการศึกษา สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2562

สำนักต่างประเทศ, สำนักองค์ประธาน, สำนักศรัทธาภิบาล,
สำนักเผยแผ่, สำนักพัฒนาทรัพยากร และสำนักการศึกษา
สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒