คณะศิษยานุศิษย์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ๑๑๐ แห่งทั่วประเทศ   รวมใจกราบอาราธนาขอความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว ประกอบพิธีอธิษฐานจิต และมอบผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2562

คณะศิษยานุศิษย์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ๑๑๐ แห่งทั่วประเทศ 

 รวมใจกราบอาราธนาขอความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว
ประกอบพิธีอธิษฐานจิต และมอบผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อความเป็นสิริมงคล  วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
โดยมีประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ รับมอบผ้าไตรกฐินฯ
เพื่ออัญเชิญมอบแก่คณะศิษยานุศิษย์ฯ เตรียมพร้อมสร้างบุญใหญ่ ในวันแห่งมหากาลทาน
งานบุญประจำปีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งมีอานิสงส์ไม่มีประมาณสืบไป

 Total Execution Time: 0.023030400276184 Mins