โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

 

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อาคารโภชนาการ (โรงครัว 2)

 

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อาคารโภชนาการ (โรงครัว 2)

 

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อาคารโภชนาการ (โรงครัว 2)

 

โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อาคารโภชนาการ (โรงครัว 2)

 

 Total Execution Time: 0.0012991865475972 Mins