พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2561

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑