บุญคัดหินเกล็ด เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2561

บุญคัดหินเกล็ด เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก
และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561