พระธุดงค์ธรรมยาตรา เดินบิณฑบาต โปรดชุมชน รอบวัดท่าหลวงพล ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2561