พิธีตักบาตร งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย 

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2561

พิธีตักบาตร งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย