งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ-ศ-2561 ณ วัดพระธรรมกาย 

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2561

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ-ศ-2561