พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2562

พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี