สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก เปิดฉายภาพยนต์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ ณ โรงภาพยนตร์ ๑ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๔ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2562

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก เปิดฉายภาพยนต์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ
ณ โรงภาพยนตร์ ๑ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๔
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
ภาพวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒