พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ บูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ บูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก
เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๗๗ ปี ของหลวงพ่อทัตตชีโว