พิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45 ภาคฤดูหนาว วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

 Total Execution Time: 0.0012193481127421 Mins