โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕
โรงเรียนคุณธรรม หน่วยงานรักษาศีล ๕ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง
วันจันทร์ที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ยอดสวด อาจารย์ ๙ ท่าน นักศึกษา ๓๔๐ คน
สวด ๑ จบ ยอดรวม ๓๔๙ จบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011577486991882 Mins