โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ ชั้น ๔ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

นิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต
พิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ จังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ชั้น ๔ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012913664182027 Mins