ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๓๐๙ รูป

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๓๐๙ รูป
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
น้อมถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หมู่บ้านภัสสร ๓ ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0018942316373189 Mins